Användarvillkor

Läs dessa villkor för användning (”Användarvillkor”) innan du använder vår webbplats. Genom att använda vår webbplats godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte vill vara bunden av vad du läser nedan, ska du inte använda Netator.se. Genom att besöka och använda denna webbplats (”Netator.se”) tillhörande Netator AB (”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”företaget”), org.nr. 556950-7782, accepterar Du följande villkor:

Ansvarsfriskrivning
Netator.se är en webbplats i syfte att ge information om företaget. Informationen på Netator.se tillhandahålls i befintligt skick, utan uttryckliga eller underförstådda garantier avseende informationens riktighet, användbarhet, icke-intrång i immateriella rättigheter eller lämplighet för andra ändamål. Om felaktigheter kommer till vår kännedom försöker vi rätta till dem. Netator.se kan dock inte garantera, och ger inga garantier om noggrannhet, riktighet, integritet och aktualitet i denna information, text, grafik, länkar eller andra funktioner som kan förekomma på eller i samband med webbplatsen. Netator.se förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan. Netator.se övertar inget ansvar för eventuella fel eller brister i innehållet på webbplatsen och ytterligare frånsäger sig allt ansvar av något slag för förluster eller kostnader som orsakats i samband med användning av informationen på denna webbplats.

Netator.se kan ändra informationen på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

Om Netator.se länkar externt eller till en tredje parts webbsida, är denna länk enbart avsedd att underlätta för användaren och Netator.se tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten av informationen på en sådan webbplats.

Material från användare och nätverk
Allt material och all information eller annan kommunikation, som översänds eller skickas till Netator.se kommer att betraktas som icke-konfidentiell och icke-exklusiv. Netator.se åtar sig inga skyldigheter rörande dessa kommunikationer. Netator.se ska ha rätt att visa, kopiera, distribuera, infoga och/eller använda all kommunikation tillsammans med data, bilder, ljud, text eller annat på webbplatsen för alla typer av kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.
E-postadresser insamlade för regelbundna utskick, så kallad nyhetsbrev, kan användas för kommersiellt bruk. För att undvika olaga massutskick, så kallad spam, medföljer en avbeställningslänk i varje e-postmeddelande. Används denna upphör utskicket av e-post omedelbart. Dessa e-postadresser kommer inte heller brukas av tredje part, om inte explicit godkännande av användaren ges.

Personuppgifter
Personuppgifter, inklusive data såsom namn, adress, e-post, som du lämnar till Netator.se kan behandlas såväl manuellt som av datorer. De personuppgifter du lämnar behandlas dock alltid enligt gällande lagstiftning enligt lag vilket innebär att de i princip bara får användas för det syfte som de samtalats in för. Detta syfte varierar från fall till fall men dataskyddslagen/personuppgiftslagen skyddar din integritet mot missbruk.
Var försiktig när du skickar in personuppgifter på internet. Det är ditt ansvar att se till att dina lösenord och dina uppgifter är säkra. Din användning av denna webbplats utgör en bekräftelse på och övertagande av ansvaret för dessa risker. Läs om vår integritetspolicy här.

Upphovsrätt, varumärken och material på den här webbplatsen
Netator.se förbehåller sig alla rättigheter till varumärken, namn, logotyper, upphovsrättsligt skyddat material och annat rättsligt skyddat innehåll på webbplatsen Netator.se. Materialet får bara laddas ned för privat och icke-kommersiellt bruk och det nedladdade materialet får inte utan vårt föregående samtycke kopieras, redigeras eller på annat sätt göras till föremål för handlingar som är förbehållna innehavaren av de immateriella rättigheterna. All information på denna webbsida, såsom texter, grafik, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler och program tillhör Netator.se (eller dess innehållsleverantörer) och skyddas av svensk lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan strida mot upphovsrätten och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Netator.se förbehåller sig rätten till att vidta rättsliga åtgärder mot användare som gör intrång på immateriella rättigheter eller på andra sätt missbrukar webbplatsen.

IP-adress
En IP-adress är ett unikt nummer som gör det möjligt att emellanåt identifiera en användares anslutning till internet och den tillhandahålls automatiskt från din webbläsare varje gång du besöker en webbplats. Varje besök på Netator.se webbplats kan leda till registrering av den IP-adress som används för sådan åtkomst. Vi använder även IP-adresser för att mäta användningen av Netator.se webbplats. Sådana mätningar kan också omfatta insamling av information om hur du använder sidan, vilket även kan omfatta uppföljningar av sidanvändning för att hjälpa Netator.se att förbättra webbplatsen, anpassa din upplevelse genom att skräddarsy vilket innehåll du ser, optimera användarvänligheten samt bedöma användarfrekvensen. Detta kan även tillämpas i förhållande till andra användarkonton som du kan ha hos Netator.se.

Kontakt
Vid eventuella frågor kan Netator.se kontaktas via e-post (info[snabel-a]netator.se) eller via kontaktformulär.

Netator.se ägs och drivs av
Netator AB
Säte: Norra Kustvägen 67 B, 623 77 Klintehamn
Org.nr. 556950-7782